Vår historia – grundare Emil Dannemann har ordet

Avadmin

Vår historia – grundare Emil Dannemann har ordet

Emil om resan från att själv vara ute i butiker och ta uppdrag, till att idag över tio konsulter och jobba mer storskaligt med premiumbemanning.

Vilken bakgrund har du, och varför valde du bemanningsbranschen?
– Jag har en bakgrund inom ICA. Under min tid som anställd i butik såg jag ett behov av ett bemanningsföretag som utgår från kunden snarare än tvärtom.

Jag såg att bemanningslösningarna var lite platta, de var enbart till för att fylla luckor. Jag kände att man kan göra mer, skapa större värde för kunderna och öka servicegraden. Därför startade jag Topstaff, för att leva ut företagsnamnet med att leverera personal som skapar mervärde och etablerar djupa relationer med kunderna.

Hur särskiljer ni er från större konkurrenter och vad gör ni för att kunna leva upp till företagsnamnet TOPstaff?
– Kortfattat särskiljer vi oss genom att ha högst kvalitet och servicegrad. Målsättningen är att Topstaff ska vara den bästa bäraren av kundens varumärke.

Det är ofrånkomligt att det framförallt handlar om vilken kvalitet våra konsulter levererar på uppdrag. Hela affären kretsar kring det, och därför lägger vi stor vikt vid att hitta rätt kandidater i vår rekrytering, utbilda personal och vidare matcha dem med kundens behov. 

Vår USP är att vi tillhandahåller högst servicegrad på marknaden. Vi är tillgängliga dygnet runt för våra kunder och följer alltid upp konsultinsatserna med att ta emot feedback från kunderna. Det är tillsammans med kunderna vi växer.

Kunden ska känna att vi är en utmärkt bärare av deras varumärke. Våra konsulter är inte bara en representant för Topstaff, utan i ännu större utsträckning butiken som uppdraget utförs i. Det betyder att vi levererar effektiv personal, som förstår vad vi står för. Vi håller samma servicegrad ute i butik, som vi gör när du som kund kontaktar oss klockan 23 en fredagskväll.

Ni har varit igång sedan 2017. Hur har resan varit hittills och var befinner ni er idag?
– Att för tre år sedan hoppa av en fast tjänst och kasta sig ut i det okända var läskigt. Resan sedan dess har varit lärorik och rolig. Under framförallt de första två åren var jag själv löpande ute på uppdrag för att kunna få bolaget att gå runt. Det har varit en omställning att med tiden öka både kund och konsultbasen för att själv kunna fokusera på att utveckla affären i stort. Idag är vi totalt 10 anställda, med olika bakgrunder och egenskaper som jag är oerhört stolt över.

Tillväxtmässigt hade jag såklart föredragit en snabbare omsättningstillväxt. Vi har dock prioriterat att bibehålla kvaliteten – och därför genomför vi enbart uppdrag som vi anser oss klara av att leverera de värden som Topstaff står för avslutar Emil.

Om författaren

admin administrator