Topstaff ingår unikt samarbete med Butikskolan

Avadmin

Topstaff ingår unikt samarbete med Butikskolan

Topstaff och Butikskolan inleder under hösten 2021 ett unikt samarbete för att tillsammans stötta dagligvaruhandeln med utbildad personal. Tanken är att samarbetet ska ge butiker färdigutbildad och kvalitetssäkrad personal genom både bemanning och rekrytering.  

Butikskolan är ett utbildningsföretag som ger engagerade människor chansen att ta sig in i dagligvaruhandeln. Under fyra månader i Butikskolan så rustas eleverna med teoretiska och praktiska kunskaper inom effektiv butiksdrift. Butikskolan står för engagemang och empowerment, och efter avslutad utbildning är eleverna redo för kvalificerat butiksarbete inom alla avdelningar.

Genom detta samarbete erbjuder Butikskolan och Topstaff dagligvaruhandeln ett unikt upplägg. Hela flödet från att identifiera rätt kandidat, utbilda rätt – både praktiskt samt teoretiskt och därefter tillsammans matcha kandidaten med rätt butik och behov. Vi tillhandahåller hela flödet!

Oavsett om din butik har behov av kvalitativ bemanning, eller mer fullskaliga lösningar med rekrytering och utbildning – tveka inte att höra av dig med frågor om upplägget.
Kontakta oss genom:  / 072-316 58 69 eller  / 073-722 92 94 för att veta mer.

Om författaren

admin administrator